Is het verplicht om ergonomie toe te passen?

Elke werkgever heeft de verplichting actief mee te werken aan het welzijn van de werknemers. Om dit te waarborgen is hij verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op de werkvloer op te richten. Binnen deze dienst moeten één of meer preventieadviseurs aangesteld worden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag dit ook de werkgever zelf zijn. Een preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het welzijnsbeleid en helpt alle betrokken partijen (de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers) bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Wanneer de interne dienst niet alle vereiste opdrachten kan uitvoeren, moet er beroep gedaan worden op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze diensten worden geacht al over de nodige preventieadviseurs te beschikken in alle disciplines van het welzijn op het werk. Normaal is het zo dat hoe geringer de wettelijk opgelegde aanvullende vorming van de interne preventieadviseur, hoe meer opdrachten en taken dienen toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Werkgever-preventie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een preventieadviseur te zijn?

Een preventieadviseur moet beschikken over een basiskennis over het welzijn op het werk. Naargelang de grootte van de ondernemingen en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming moet een verplichte aanvullende vorming worden doorlopen.

Er bestaan specifieke vormingsvoorwaarden voor de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

(BRON TEKST: http://www.werk.belgie.be/detaila_z.aspx?id=934)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *